Zakladne informacie
Riesitelsky kolektiv
Publikacie
Pramenne materialy
Publicita
Kontaktne udaje
Spravy o cinnosti projektu
Agentura na podporu vyskumu a vyvoja
Slavisticky ustav Jana Stanislava SAV

 

 

 

 

 

Slavistický ústav Jána Stanislava

Slovenskej akadémie vied

 

Dúbravská cesta 9

841 04 Bratislava 4

 

tel./fax: 02/59209411

 

E-mailová adresa zodpovedného riešiteľa projektu:

svetlana.saserina@savba.sk

 

 

Kontakty na stránke SÚJS SAV

 

 

 

Pripomienky k webu:

martin.zenuch@savba.sk

 

 

 

 

 

 

 

  

Posledná úprava webu: 31.1.2022